De 10 beste architecten in jouw regio | Prijzen en recensies (2023)

Hoe het werkt

Bent u op zoek naar het meest geschikte bedrijf voor uw missie? Bij Trustoo kun je gratis en vrijblijvend offertes opvragen bij de beste bedrijven uit jouw buurt.

De 10 beste architecten in jouw regio | Prijzen en recensies (1)

De beste bedrijven in uw regio

we verlieten debeste bedrijvendie actief zijn in uw regio. Filter op het juiste specialisme en kies het bedrijf dat het beste bij je past.

De 10 beste architecten in jouw regio | Prijzen en recensies (2)

omschrijf je taak

Laat ons in een paar klikken weten wat u zoekt. je verstuurt de bestellingveilig, direct en gratisaan maximaal 4 geselecteerde bedrijven.

De 10 beste architecten in jouw regio | Prijzen en recensies (3)

prijzen vergelijken

Ontvang offertes van de bedrijven die u het meest interesseren. De meeste partijen reagerenbinnen 24 uur. Vind het beste bedrijf metde beste prijs.

De 10 beste architecten in jouw regio | Prijzen en recensies (4)

voer de opdracht uit

Kies het beste bedrijf voor uw job. Verheugd? Hij schrijftEen beoordelingzodat we ook bezoekers na u het beste advies kunnen geven.

Veel voorkomende vragen

Hoe kies je een betrouwbare architect?

Vind een betrouwbare en betaalbare architect op basis van:

• Specialiteit, zoals

Renovatie / Renovatie in Nederlandvan

Nieuw gebouw.
• Ervaring: jarenlange professionele ervaring in architectuur.
• Opmerkingen: We hebben alle opmerkingen verzameld die de architect kan vinden.
• Vergelijk prijzen: vergelijk eenvoudig offertes van

vertrouwde architecten in nederland.
VERGELIJK HIER ARCHITECTEN UIT NEDERLAND!

Zie Meer info...

Wanneer heb je een architect nodig?

Als u van plan bent een huis of een gebouw te bouwen, bel dan een architect. Maar wanneer heb je precies een architect nodig? Naast nieuwbouw is het ook vaak nodig om bij grootschalige renovatieprojecten een architect in te schakelen. Hetzelfde geldt voor de aanleg van een dakterras, bijvoorbeeld aanpassingen aan een rijksmonument of een schuur in uw huis. Kortom, voor nieuwbouw en grote verbouwingen waarvoor een vergunning nodig is, heeft u een architect nodig.

ONTWERP OP BASIS VAN UW WENSEN
Architecten richten zich op het ontwerp van uw nieuwbouw of renovatie. Deze ontwerpen zijn altijd gebaseerd op uw wensen. Daarom beginnen architecten bijna altijd met een gesprek met u. Tijdens dit overleg geeft de architect deskundig advies. Als u met de architect tot overeenstemming bent gekomen, richt hij zich op de voorbereiding van de vergunningaanvraag. Denk hierbij aan de ontwerpschets, het definitieve ontwerp en het technisch ontwerp. U kunt dan een vergunning aanvragen bij de gemeente.

STAPPENPLAN IN DE ARCHITECTUUR
Zodra de vergunning is verleend door de gemeente, zet de architect zijn werk voort met het opstellen van het bestek. Het beschrijft onder andere de uit te voeren werkzaamheden, de materiaalsoorten, de technische en wettelijke voorzieningen en de uitvoeringsvoorwaarden. Het lastenboek dient als leidraad voor de aannemers die u inhuurt. Op basis daarvan worden werktekeningen gemaakt, waarin de laatste details zijn vastgelegd. Omdat het werk van een architect zo cruciaal is, raden we aan om 3-4 offertes aan te vragen voor een goede vergelijking.

Zie Meer info...

Wat kost een architect?

Bij nieuwbouw, een ingrijpende verbouwing of een tuinproject wilt u natuurlijk vooraf weten wat de kosten zijn. Hoeveel kost een architect bijvoorbeeld? Dit is heel anders. Er zijn architecten die per uur rekenen. U dient dus rekening te houden met een bedrag tussen de €75 en €100 per uur. Vaak werken architecten echter op basis van een blauwdruk. Wij raden u aan minimaal 3-4 offertes aan te vragen voordat u met een architect in zee gaat. Hierdoor weet u altijd van tevoren waar u aan toe bent.

BOUWKOSTEN ARCHITECT
De kosten die u moet betalen bij een architect bestaan ​​uit meerdere werkzaamheden. Afhankelijk van wat je met de architect afspreekt, krijg je eerst te maken met belkosten. De architect maakt deze kosten om de locatie op de site te visualiseren. Na overleg met u over uw wensen gaan de meeste architecten aan de slag met een ontwerpschets. Om een ​​zo goed mogelijk beeld te geven wordt meestal een 3D ontwerp gemaakt. Hier zie je in grote lijnen hoe alles eruit komt te zien.

COMMUNICATIE ONDERSTEUNING
Als u het eens bent over het project, gaat de architect aan de slag met detailtekeningen. Daarnaast ondersteunen architecten u bij diverse communicatietrajecten. Denk hierbij aan de communicatie met de gemeente, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning voor nieuwbouw en verbouwingen. Als de gemeente aanvullende voorwaarden stelt, kan de architect direct reageren. Daarnaast kan een architect ook voor u communiceren met de door u geselecteerde aannemers.

Zie Meer info...

De beste architect van Nederland?

Het vinden van de juiste architect is een persoonlijke keuze. Om deze keuze te vergemakkelijken hebben we alle informatie die er over architecten te vinden is voor je op een rijtje gezet. Zo kunt u eenvoudig kiezen wie de beste architect is om uw bouwplannen te ontwerpen.

Er zijn zo'n 8.500 architecten actief in Nederland, elk met hun eigen kenmerken. Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen wie de beste architect is:

- Waar zijn ze in gespecialiseerd? Huizen of bijgebouwen bouwen of renoveren?
- Wat is je achtergrond, opleiding, ervaring? Zijn ze een gecertificeerd architect?
- Heeft u opmerkingen? Hoeveel en waar? Wat wordt er van hen gezegd?
- Is er veel informatie over hen bekend? Op uw website, KvK-gegevens, foto's, sociale netwerken?

Al deze informatie verzamelen we voor je en op basis daarvan berekenen we een score voor alle architectenbureaus in Nederland. Een score die met al deze factoren rekening houdt. En de berekening van deze score is objectief gezien voor alle bedrijven hetzelfde.

DE 10 BESTE ARCHITECTEN VAN NEDERLAND
Op basis van die score maakten we een top 10 van de beste architecten per stad. Dit bespaart u veel tijd en zoekwerk omdat u eenvoudig de architecten kunt selecteren die het beste bij u passen.

Heeft u de architect gevonden die het beste bij u past? Vraag een offerte aan of plan een kennismakingsgesprek in. Wij raden u aan om 3 of 4 architecten te benaderen, zodat u een goede vergelijking kunt maken en een doordachte keuze kunt maken voor een architectenbureau.

Zie Meer info...

Wat voor soort architecten zijn er?

Als u wilt bouwen, verbouwen of renoveren, bel dan een architect. Maar welke andere soorten architecten zijn er? Mensen denken vaak aan een architect als een ingenieur die huizen en gebouwen ontwerpt. Hetzelfde geldt voor het ontwerp van verbouwingen en verbouwingen. Er zijn echter meer specialisaties waarvoor u een architect kunt raadplegen. Een stedenbouwkundige bijvoorbeeld, of een binnenhuisarchitect. Er zijn ook architecten die gespecialiseerd zijn in tuinieren en landschapsarchitectuur. Samenvattend zijn er verschillende soorten architecten die u kunt inhuren.

ARCHITECT ALS BOUWMASTER
De meeste mensen zien architecten als bouwmeesters. Dit zijn professionals in het ontwerpen van huizen en gebouwen. Naast de blauwdruk voeren dit soort architecten ook technische projecten uit. Ook sturen ze toestemmingsverzoeken naar gemeenten. Na het verkrijgen van de vergunning stelt de architect een bestek op. Het beschrijft de uit te voeren werken, evenals de uitvoeringsvoorwaarden, materialen en wettelijke, administratieve en technische voorzieningen. Met de opdrachtnemer(s) wordt een contract gesloten met het bestek. Details worden vervolgens verwerkt tot werktekeningen en de architect begeleidt ook het uiteindelijke bouw- of renovatieproces.

ARCHITECTEN VOOR UW INTERIEUR, TUIN OF LANDSCHAP
Bij interieurarchitectuur richt de architect zich op het ontwerp van het interieur. Denk hierbij aan zaken als kleur, licht, materiaalsoorten en vormgeving. Een landschapsarchitect en landschapsarchitect doet dit bijvoorbeeld voor stadstuinen en parken. Net als alle andere architecten begint de tuin- en landschapsarchitect meestal met een klantgesprek. Tijdens dit gesprek spreken klanten hun wensen uit. Op basis hiervan geeft de architect gericht advies. Wilt u ook een architect inhuren? Kies de architectuurspecialist die u zoekt en vraag 3 tot 4 offertes aan.

Zie Meer info...

Wat doet een architect?

Stel, u gaat een nieuw huis bouwen of u wilt uw bestaande huis of pand verbouwen. Dan noem je een architect, maar wat doet een architect precies? Een architect ontwerpt huizen en gebouwen en maakt hiervoor ontwerp- en bouwtekeningen. Daarnaast begeleidt zij het technische en administratieve proces. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn ook architecten die zich specialiseren als bijvoorbeeld interieuradviseur of als stedenbouwkundige. U kunt ook een tuinarchitect of landschapsontwerper bellen.

ARCHITECT VOOR NIEUWBOUW OF RENOVATIE
Bij nieuwbouw of renovatie beginnen architecten vaak met een blauwdruk. De volgende stappen zijn het voorlopig ontwerp, vaak gevisualiseerd in 3D, en het definitieve ontwerp. Ook richt een architect zich op technisch ontwerp. Zodra dit is gebeurd, wordt een vergunning aangevraagd bij de gemeente en volgen na goedkeuring specificaties. Dit is de basis van het contract dat u met de opdrachtnemer sluit. Op de werktekeningen worden details besproken en tot slot volgt de uitvoering. Architecten zijn hier sterk bij betrokken en bieden bouwbegeleiding tijdens elke stap van het proces.

SPECIALISATIES IN ARCHITECTUUR
Naast bouwmeesters, architecten gespecialiseerd in het ontwerpen van nieuwbouw- en rehabilitatieprojecten, zijn er ook andere specialisaties op het gebied van architectuur. Je kunt bijvoorbeeld een interieurontwerper of adviseur bellen voor advies over meubels, verlichting en accessoires. Een hovenier of landschapsarchitect haalt op basis van uw wensen en deskundige ervaring het beste uit uw tuin of stadspark.

Bent u ook op zoek naar een architect in Nederland voor uw bouw-, interieur-, tuin- of landschapsprojecten? Vraag dan 3-4 offertes aan zodat je een goede vergelijking kunt maken.

Zie Meer info...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 12/22/2022

Views: 5513

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.